3D Metrology for Digital Garment Manufacturing

3D Metrology for Digital Garment Manufacturing

3D Metrology for Digital Garment Manufacturing
ART/215CI
20160330 - 20170929
3000

Dr Chen-jung TSAI
Ms Ying, Anna LIU Dr Xueyan TANG Mr P. C., Ryan CHUNG Dr Weiwen, Wilman ZOU Dr Zhao, Fiona WANG Mr Chang-Li WU Dr Yong CHI Mr Chak Wai CHAU Dr Lianping, Wendy XING Ms Siqi, Cathy LI Mr Hoi Fai, Ryan YU Ms Hui, Tracy HU Mr Chuanyun DENG Mr Jie KUO Ms Jie, Fiona LU
Dream Clothes (HONGKONG) Technology Co., Limited [Sponsor]

Dream Clothes (HONGKONG) Technology Co., Limited